Kurzy a duálne vzdelávanie

Akreditovaný kurz
Kozmetik - Kozmetička

Akreditácia:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie:
3717/2021/45/1
Vzdelávací program:
Kozmetik – Kozmetička
Rozsah kurzu:
450 hodín (približne 10 týždňov, 2 – 3 krát týždenne podľa dohody)
Cena kurzu:
1500 eur

Popis a obsah kurzu

Ponúkame vám skupinový, ale taktiež aj individuálny kurz kozmetičky akreditovaný MŠ VVaŠ SR v profesionálne vybavenom kozmetickom salóne.
V prípade záujmu možnosť absolvovať bezplatnú ukážku práve prebiehajúceho kurzu.
Cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti a zručnosti k plnohodnotnému výkonu povolania kozmetik – kozmetička. Kurz spočíva v teoretickej a praktickej časti výcviku, osvojenia si rôznych techník a kozmetických úkonov.

Všetky podrobné informácie a prípadné otázky radi poskytneme na telefónnom čísle +421908237656.

V prípade ak ste v evidencii Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je možnosť preplatenia veľkej časti z ceny kurzovného prostredníctvom projektu RE-PAS.

Počet kurzistov pre zahájenie kurzu: minimálne 2 záujemcovia
Termíny konania kurzov: počas celého roka

Popis a obsah kurzu

Ponúkame vám skupinový, ale taktiež aj individuálny kurz kozmetičky akreditovaný MŠ VVaŠ SR v profesionálne vybavenom kozmetickom salóne.
V prípade záujmu možnosť absolvovať bezplatnú ukážku práve prebiehajúceho kurzu.
Cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti a zručnosti k plnohodnotnému výkonu povolania kozmetik – kozmetička. Kurz spočíva v teoretickej a praktickej časti výcviku, osvojenia si rôznych techník a kozmetických úkonov.

Všetky podrobné informácie a prípadné otázky radi poskytneme na telefónnom čísle +421908237656.

V prípade ak ste v evidencii Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je možnosť preplatenia 100% z ceny kurzovného prostredníctvom projektu RE-PAS.

Počet kurzistov pre zahájenie kurzu: minimálne 2 záujemcovia
Termíny konania kurzov: počas celého roka

Najčastejšie otázky

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú venovať práci kozmetičky profesionálne, taktiež tým, ktorí chcú prevádzkovať tatérsky salón.

Čo získam absolvovaním kurzu?

Absolvovaním kozmetického kurzu získate:

 • Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou na základe ktorého sa môžete uplatniť ako kvalifikovaný pracovník kozmetik/kozmetička v salónoch krásy, alebo otvoriť si živnosť po úspešnom absolvovaní živnostenskej skúšky.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi a veľa užitočných informácií z profesionálneho prostredia kozmetického salónu.

Absolvent kozmetického kurzu spozná:

 • anatómiu a fyziológiu kože, pravidlá kozmetickej starostlivosti, príčiny a prejavy kožných chorôb, zloženie kože
 • technologické postupy kozmetických úkonov
 • účinky kozmetických prístrojov používaných v kozmetike
 • absolvent je zručný v oblasti používania niektorých kozmetických prístrojov a kozmetických nástrojov
 • pozná vybavenie kozmetickej prevádzky, vie vykonať kozmetickú diagnostiku pleti, zvoliť vhodné pracovné postupy, zvoliť a použiť vhodné kozmetické prípravky podľa typu pleti
 • je zručný v oblasti povrchového a hĺbkového čistenia pleti
 • je zručný v oblasti exfoliácie – peelingov,  masáže tváre, krku, dekoltu a mikromasáže očného okolia
 • je zručný v oblasti úpravy a farbenia obočia, farbenia mihalníc, starostlivosti o ruky a masáže rúk, odstraňovania nežiadúceho ochlpenia teplým voskom
 • je zručný a ovláda techniky líčenia – denné, večerné, techniky korekcie tváre
Čo si potrebujem priniesť na kurz?

Na praktickú časť kurzu :

 • pohodlné biele oblečenie – tričko, nohavice, biele ponožky, prezuvky
 • je potrebné si zakúpiť pracovný nástroj – pinzetu (u nás alebo individuálne)
 • dobrú náladu a chuť sa učiť niečo nové a o všetko ostatné sa postaráme my

Na teoretickú časť kurzu : poznámkový blok a pero

Čo potrebujem spĺňať, aby som sa mohol prihlásiť do kurzu?
 • Pre prihlásenie do kurzu je potrebné mať ukončené stredoškolské vzdelanie.
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť kozmetik/kozmetička
Kde a ako prebieha praktická časť kurzu?

Praktická časť kurzu prebieha v zabehnutom, profesionálne vybavenom salóne v obchodnom dome MEX na ulici Aleja Slobody 3052/13 v Dolnom Kubíne. Na začiatku praxe si preberanú teóriu účastníci kurzu skúšajú sami na sebe. Po zdokonalení prevádzajú účastníci kurzu praktické úkony na modeloch pod dozorom lektora.

Každý účastník si môže určitý počet modelov zabezpečiť sám (možno svoju budúcu klientelu).

Teoretická časť prebieha formou prednášok v oblasti hygiena, epidemiológia, bezpečnosť pri práci, somatológia, koža a choroby kože .

Ako prebieha záverečná skúška?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej časti – test a ústna odpoveď (z okruhov, ktoré sa počas kurzu preberajú) a praktická časť prebieha preukázaním kozmetických zručností, ktoré účastník prevedie na modelke.

Kto vedie kurz?

Časť kurzu, ktorá obsahuje témy: zloženie kozmetických prípravkov, kozmetika – teória kozmetických úkonov, kozmetika – prax, technika kozmetických úkonov, mikromasáž očného okolia, koža a choroby kože, vedie odborný garant Bc. Zuzana Baleková. Časť kurzu s odbornými témami vedie tím odborníkov v oblasti somatológia, hygiena, epidemiológia a bezpečnosť pri práci.